top of page

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Events by ME kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Events by ME of hiervoor een offerte opvraagt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Events by ME verstrekt.
Events by ME kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- voor- en achternaam,
- organisatie,
- adresgegevens,
- telefoonnummer,
- e-mailadres,
- IP-adres,
- BTW gegevens en KVK nummer.

WAAROM EVENTS BY ME GEGEVENS NODIG HEEFT
Events by ME verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit creatieve en strategische dienstverlening.

 

HOE LANG EVENTS BY ME GEGEVENS BEWAART
Events by ME bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Events by ME verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Events by ME worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Events by ME gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eventsbyme.nl. Events by ME zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Events by ME neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Events by ME maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Events by ME verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Events By ME op via info@eventsbyme.nl. Www.eventsbyme.nl is een website van Events by ME.
Events by ME is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51738104
Telefoon: 06 19 00 60 67
E-mailadres: info@eventsbyme.nl 

bottom of page